LÝ LUẬN

 

PHẠM QUANG NGHỊ

Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững 

 

ĐẶNG VĂN BÀI

Về ngày hội lớn của ngành Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005)  

 

ĐẶNG VĂN TU

Di sản văn hóa ở Hà Tây và việc bảo tồn di sản văn hóa của tỉnh trong thời gian tới                                              

 

PHẠM MAI HÙNG

Nên đầu tư thoả đáng cho việc quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống các di tích cách mạng                                

 

ĐỖ VĂN TRỤ

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
                                                      

LÊ THÀNH VINH

Bảo tồn di tích, nhân tố quan trọng của phát triển bền vững
                                                      

HOÀNG THIẾU NGÂN

Bàn về hệ thống và việc vận dụng quan điểm hệ thống trong nghiên cứu lễ hội dân gian     

 

NGUYỄN CHÍ BỀN

Bảo tồn di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội, những vấn đề phương pháp luận                                    

 

TRẦN ĐỨC NGÔN

Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn di sản văn hóa - Một nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

 

BẢO TÀNG

 

PHẠM QUỐC QUÂN

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - suy nghĩ về hệ thống bảo tàng nước ta          

 

LÊ THỊ MINH LÝ

Nghiên cứu điều kiện thực tiễn xây dựng Website bảo tàng                          

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

NGÔ ĐỨC THỊNH

Văn hóa dân gian trong di sản văn hóa dân tộc 

 

PHAN ĐĂNG NHẬT

Quan hệ tương tác về văn hóa phi vật thể giữa văn hóa các tộc người anh em và văn hóa người Việt

 

NGUYỄN DUY THIỆU

GS. Trần Từ và GS. Trần Quốc Vượng và vấn đề giáp                                                      

 

LÊ VĂN LAN

Cảm nhận về di sản văn hóa nhà thờ Gia tô giáo trên đất Việt     

 

NGUYỄN TRI NGUYÊN

Lễ hội cổ truyền Việt Nam trong bối cảnh văn hóa tộc người và văn hóa vùng         

 

ĐOÀN CÔNG HOẠT

Truyền thuyết Sơn Tinh ở vùng núi Tản             

 

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Làng Thêu Quất Động                                    

 

YÊN GIANG

Tìm lại giáo phường ca trù Đồng Trữ

                           

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

VŨ QUỐC HIỀN

Khảo cổ học với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Di tích Tiền và Sơ sử ở Hà Tây

 

ĐOÀN BÁ CỬ

Để giữ gìn tính toàn vẹn của di tích trong tu bổ, tôn tạo       

                                   

NGÔ VĂN DOANH

Tây Nguyên - một vùng nghệ thuật kiến trúc dân gian đặc sắc và phong phú của Việt Nam và Đông Nam Á 
                       

PHẠM THỊ LAN ANH

Di sản văn hóa vật thể thời Lý - Trần ở Hà Tây

 

NHÃ LONG

Về quán đạo Lão theo triền sông Đáy               

 

ĐẶNG BẰNG

Làng cổ Đường Lâm - từ góc nhìn di sản văn hóa                               

 

NGUYỄN THỊ TUẤN TÚ

Vài suy nghĩ về công tác bảo tồn di tích ở Hà Tây                                              

 

VŨ TRUNG

Về nghề tạc tượng ở Sơn Đồng

 

ĐẶNG VĂN TU

Cây cổ thụ ở Hà Tây - một di sản văn hóa của dân tộc
                                                             

ĐẶNG VĂN

Mấy vấn đề đặt ra từ lớp tập huấn ngành di sản văn hóa năm 2005                               

 

TIN TỨC TRONG NGÀNH

 

NHIỀU TÁC GIẢ

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website