Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Phạm Quang Nghị gửi cán bộ, nghệ sĩ, công chức, viên chức làm công tác Văn hóa - Thông tin nhân dịp đón Xuân Bính Tuất

                        

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Về công tác tư tưởng - văn hóa trong tình hình hiện nay            

   

PHẠM QUANG NGHỊ

Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa                          

 

ĐẶNG VĂN BÀI

Thư đầu năm                                                                       

 

LÝ LUẬN

 

VIỆN VĂN HÓA - THÔNG TIN

Những giá trị cơ bản của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới phục vụ phát triển ở nước ta                         

 

NGUYỄN HỮU OANH

Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa ở Hải Dương           

 

MAI HƯƠNG

Về vấn đề tôn vinh danh nhân Nguyễn Trãi ở Côn Sơn

 

ĐẶNG VIỆT CƯỜNG

Vị thế của Côn Sơn - Kiếp Bạc trong hệ thống di tích tỉnh Đông 

 

NGUYỄN KHẮC MINH

Bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành tựu và những vấn đề đặt ra

 

BẢO TÀNG

 

ĐẶNG VĂN BÀI

Bảo tàng Nhân học trong hệ thống bảo tàng Việt Nam              

 

PHẠM QUỐC QUÂN

Tết cổ truyền và cuộc trưng bày “Cổ vật với mười hai con giáp”                          

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

TĂNG BÁ HOÀNH

Côn Sơn - Kiếp Bạc, quá trình hình thành và phát triển

 

BÍCH SÂM

Thanh Hư động và đền thờ Đại Tư đồ                     

 

LÊ QUANG CHẮN

Về đền Kiếp Bạc                                                    

 

NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

Chùa Côn Sơn                                                         

 

TRẦN ĐỨC ANH SƠN

Trò chơi ngày Tết ở Huế xưa                                   

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

GS.TRẦN QUỐC VƯỢNG

Cảm thức về thời gian và Tết Nguyên Đán

 

KIỀU THU HOẠCH

Câu đối Tết - cội nguồn phong tục và diễn biến lịch sử

 

PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Ngày Tết ở Việt Nam và Đông Nam Á                       

 

NGUYỄN HỮU TOÀN

Về cây Dung thụ trong sự tích Tứ Pháp                     

 

NGUYỄN DUY THIỆU

Chó trong pháp thuật chữa bệnh                               

 

NGUYỄN TRI NGUYÊN

Lễ hội cổ truyền Việt Nam trong bối cảnh văn hóa tộc người và văn hóa vùng

                         

LÊ NGHĨA DIÊM

Côn Sơn với Nguyễn Trãi

 

VŨ ĐỨC THỦY

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc                                       


VÕ HOÀNG

Về một hình thức sinh hoạt văn hóa ngày Xuân       

 

VŨ ANH TÚ

Hội Đồng Kỵ - một hội Xuân của người Việt

 

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Ngày Xuân, gợi nghĩ về nghệ thuật thư pháp            

 

DIỆU TRUNG

Từ tục múa Mo xưa đến lễ hội làng Sơn Đồng ngày nay                                               

 

TIN TỨC TRONG NGÀNH

 

NHIỀU TÁC GIẢ

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website