LÝ LUẬN

 

ĐỖ HUY

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Bước phát triển mới về đạo đức trong văn hóa Việt Nam (Tiếp theo số 2(15) - 2006)

   

CHU SHIU - KEE

Bảo tàng với tuổi trẻ

 

TRẦN VĂN TÚY

Phát huy di sản văn hoá góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh
           

 BẢO TÀNG

                   

ĐẶNG VĂN BÀI

Bảo tàng với công tác giáo dục học sinh phổ thông - Lý luận và bài học thực tiễn
                                                    

LÊ VIẾT NGA

Định hướng nội dung và giải pháp mỹ thuật trưng bày Bảo tàng Bắc Ninh
                                      

NGUYỄN THỊ LÂM HÀ

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam với công tác giáo dục thế hệ trẻ
                                                          

HÀ MINH PHƯƠNG

Sưu tầm hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sau 5 năm nhìn lại (2000 - 2005)
                      

SỈ THON CHĂN THA VÔNG

Hoạt động tuyên truyền giáo dục tại các bảo tàng quốc gia Lào

                                                                                                           

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

CAO XUÂN PHỔ

Lễ hội tháng Tư của người Việt       

 

VIỆN VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Những giá trị cơ bản của Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên (Tiếp theo số 1(14) - 2006)


TRẦN ĐÌNH LUYỆN

Hiện tượng Bà Chúa Kho và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Ninh

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Bảo tồn dân ca Quan họ Bắc Ninh - Từ vật thể đến phi vật thể              

 

OSCAR SALEMINK

Một vài suy nghĩ về những người thợ thủ công, nghệ sĩ và trí thức văn hoá trong điều kiện thị trường

 

LÊ DANH KHIÊM

Bảo tồn và phát triển Quan họ - Những chặng đường đã qua                               

 

NGUYỄN HỮU TOÀN

Về một người Quan họ                                            

 

NGUYỄN QUANG KHẢI

Tìm hiểu truyền thống khoa cử ở Bắc Ninh        

 

ĐỖ THỊ THỦY

Tín ngưỡng đền Cùng                                          

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

PHẠM QUỐC QUÂN - PHẠM THUÝ HỢP

Sưu tập cổ vật tư nhân ở Việt Nam - Một số vấn đề đang đặt ra

                          

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Đền Đông Cuông - Một điểm khởi đầu của tục thờ nữ thần Việt 
                                             

NGUYỄN DUY NHẤT

Bước đầu tìm hiểu Khu di tích lăng mộ các vua triều Lý     

                                                     

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN

Về những ngôi đình nổi tiếng ven sông Cầu                                                     

 

LÊ THỊ HIỂN

Một dòng văn hoá vật thể ven sông Cầu          

 

QUỐC VỤ - ĐỨC DŨNG

Về Từ chỉ họ Đặng                                            

 

NGUYỄN VĂN ĐÁP

Chùa Phật Tích, chùa Dạm - Di tích nghệ thuật tiêu biểu thời Lý ở Bắc Ninh
                          

PHẠM QUỐC

Cuộc phiêu lưu của chiếc gối đắt giá

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

HẢI NINH

Một số ý nghĩa và phong cách tượng Phật giáo Việt                                       

 

TIN TỨC TRONG NGÀNH

 

NHIỀU TÁC GIẢ

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website