LÝ LUẬN CHUNG

 

NGUYỄN DUY THIỆU - VŨ THỊ PHƯƠNG NGA

Cùng các cộng đồng duy trì, giới thiệu và bảo tồn sự đa dạng văn hóa: những kinh nghiệm bước đầu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

 

NGUYỄN VIẾT CƯỜNG

Khảo cổ học với việc bảo tồn, tôn tạo và tu bổ di tích ở Việt Nam

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Di sản văn hóa Hà Nội một thiên niên kỷ- những dấu ấn văn hóa và thách thức

 

LÊ TẤT VINH

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Hải Phòng

 

LÊ TRÍ DŨNG

Đồng Nai với sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di tích và danh thắng

 

BẢO TÀNG

 

ĐẶNG VĂN BÀI

Trưng bày là ngôn ngữ đặc trưng của bảo tàng

 

NGUYỄN PHÚC THỌ

Bảo tàng Hải Phòng - 50 năm xây dựng và phát triển

 

LÊ THỊ KIM THÚY                                                                                                         

Trưng bày Bảo tàng Hải Phòng - một cách nhìn

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

KHÚC HÀ LINH

Nhân Ngày Di sản văn hóa, Nhìn lại Hải Dương với một nhận thức về di tích lịch sử văn hóa

 

VÕ THỊ HOÀNG LAN

Về một số lễ thức gắn với nước ở lễ hội thuộc châu thổ Bắc Bộ

 

PHẠM CHU MINH

Làng Phú Hội

 

NGUYỄN VĂN MINH

Nghề sơn mài ở Bình Dương

 

PHAN THANH HẢI

Kinh đô Huế và các lễ hội cung đình mùa xuân

 

TRẦN PHƯƠNG

Khôi phục và phát triển lễ hội đền Lương Xâm trở thành lễ hội lớn của vùng

 

NGUYỄN TRÍ NGHỊ

Danh thắng Đá Chồng Định Quán

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

NGUYỄN KHẮC SỬ

Cái Bèo - Văn hóa biển tiền sử đặc sắc trên đảo Cát Bà

 

NGUYỄN ĐÌNH CHỈNH

Đền - chùa Hòa Liễu và những dấu ấn của Vương triều Mạc thế kỷ 16

 

ĐỖ XUÂN TRUNG                                                      

Đình Kiền Bái - đôi điều nhận thức

 

NGUYỄN XUÂN NAM

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đình Phú Mỹ

 

ĐĂNG THẮNG

Từ đường họ Đào

 

PHAN THỊ THỊNH

Nhà thờ tổ họ Nguyễn (nhà ông giáo Hảo)

 

HOÀNG VĂN KHOÁN

Tiền cổ kim loại ở Hải Phòng

 

NGUYỄN XUÂN NAM

Mộ, đền Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh Thiên Địa Hội

 

VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

 

NGUYỄN VĂN ANH

Bảo tồn, trùng tu các di sản văn hóa - kinh nghiệm từ vùng Wallonie (Vương quốc Bỉ)

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website