Bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải tại lớp Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2010

 

NGUYỄN THẾ HÙNG

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, 23/11/2010

 

LÝ LUẬN CHUNG

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 

ĐỖ HUY

Tìm hiểu cách tiếp cận trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

BẢO TÀNG

DƯƠNG THỊ HẰNG

Suy nghĩ về vai trò của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong xã hội

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

BÙI HOÀI SƠN

Quản lý lễ hội truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ - qua các văn bản quản lý từ năm 1945 đến 1986

 

LÊ THỊ MINH LÝ

Tăng cường nhận thức và biện pháp quản lý lễ hội (Một số ý kiến từ tiếp cận quản lý di sản văn hóa phi vật thể)

 

NGUYỄN DOÃN TUÂN - NGUYỄN TUYẾT ANH

Nghĩ về vương triều Mạc và Thăng Long thuở ấy

 

MAI KHÁNH

Nam nhìn từ Thăng Long - Hà Nội

 

NGUYỄN HỮU TOÀN

Mấy lưu ý về Di tích Chiến thắng Xương Giang

 

BÙI THẾ QUÂN

Một dòng sông cổ với di sản văn hóa

 

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Hội làng Gia Ninh

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ  

NGUYỄN MINH KHANG

Về những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển đền tháp Chămpa (tiếp theo kỳ trước)

 

PHÙNG PHU

Vài suy nghĩ về công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế

 

HƯƠNG NGUYÊN

Lịch sử với di sản văn hóa - di sản văn hóa với lịch sử (Giai đoạn cụ thể: thời Mạc)

 

PHẠM QUỐC QUÂN

Có một phong cách gốm sứ thời Mạc

 

MINH - HOÀN

Chùa Tự Khoát - Một điểm nhấn đáng quan tâm về di sản văn hóa

 

PHAN THANH BÌNH

Bộ đề tài tứ thời trên di sản mỹ thuật thời Nguyễn tại Huế

 

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Di tích và địa điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở việt Nam

 

DI SẢN VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

PHIM MẠ CHẮC BUA NGÂN

Vài nét về nghệ thuật tạo hình của ngôi chùa Lào ở Thủ đô Viêng Chăn

 

TIN TỨC TRONG NGÀNH   

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website