Nguyễn Thế Hùng

Nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 7 (23/11/2011)

 

LÝ LUẬN CHUNG

 

Nguyễn Quốc Hùng

Di sản kiến trúc Việt - những cái riêng của bản sắc văn hóa dân tộc

 

Đỗ Quang Hưng

Mấy đặc điểm của không gian tâm linh Thăng Long - Hà Nội

 

Phạm Quốc Quân

Di sản văn hóa Việt Nam - ngủ quên và thức tỉnh

 

Hương Nguyên

Một con đường tiếp cận “biểu tượng” qua di sản văn hóa Việt

 

BẢO TÀNG

 

Nguyễn Hữu Toàn

Hướng đến việc trưng bày di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

 

Nguyễn Văn Huy – Phạm Kim Ngân

Giáo dục nghệ thuật ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

Lê Văn Lan

Những chập và trùng cần bóc và tách để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích (trường hợp đền Ngũ Xã)

 

Hoàng Lan

“Nét ứng xử với nước của cư dân châu thổ Bắc Bộ”

 

Tô Ly

Hiện tượng tam giáo đồng tôn (Trường hợp ở đền Đại Thành - xã Hoàng Kim - huyện Mê Linh)

 

Lê Thị Thu Hà

Về lễ hội liên quan tới Nguyễn Minh Không

 

Nguyễn Thị Thu Trang - Nguyễn Thị Mai                                                                                   

Làng khoa bảng Kim Lũ trong lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội

 

Dương Thị Anh

Về hiện tượng cúng sao giải hạn

 

Cao Nguyễn Ngọc Anh

Về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

 

Bùi Hoài Sơn

Mối quan hệ giữa du lịch và bảo tồn đa dạng văn hoá: nghiên cứu trường hợp dọc theo sông Hồng

 

Nguyễn Thị Anh Hoa

Tín ngưỡng dân gian vùng châu thổ Bắc Bộ dưới góc nhìn du lịch học

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

Hoàng Đạo Kính

Ứng xử thế nào với Đồng Dương

 

Trương Quốc Bình

Tăng cường nghiên cứu quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích viện Phật Đồng Dương

 

Đặng Văn Bài

Nhà hát lớn trong quỹ di sản kiến trúc của thành phố Hà Nội

 

Phạm Mai Hùng

Nhà hát lớn Hà Nội tròn 100 tuổi

 

Triệu Thế Hùng

Thành Nhà Hồ - một di sản văn hóa thế giới độc đáo 

 

Đặng Văn Thắng

Thành Hồ trong bối cảnh thành cổ Chămpa

 

Trần Hữu Tính

Trấn thành Lạng Sơn

 

VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

 

Ngô Văn Doanh

20 năm di sản thế giới Brobudus (chặng đường “hồi sinh” và “tái nhận thức”

 

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website