Thư chúc mừng năm mới (xuân Nhâm Thìn, 2012) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh

 

Nguyễn Thế Hùng

Sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa - một năm nhìn lại

 

LÝ LUẬN CHUNG

 

Nguyễn Hữu Thức

Một số lệch chuẩn trong tổ chức và quản lý lễ hội thời gian qua

 

Nguyễn Quốc Hùng

Di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam với mùa xuân

 

Nguyễn Hữu Toàn

Về xây dựng quy hoạch tổng thể các di tích lịch sử - văn hóa Phật giáo

 

BẢO TÀNG

 

Nguyễn Hải Ninh

Bảo tàng Đế chế Angkor - khám phá những truyền thuyết của người Khmer cổ

 

Phạm Thúy Hợp

Vấn đề đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho bảo tàng khu vực Nam Bộ

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

Đỗ Huy

Nghĩ về những mùa xuân ngày Tết của người Hà Nội trong vùng tự do thời kháng chiến chống Pháp

 

Kiều Thu Hoạch

Tục phát ấn đền Trần từ góc nhìn - tín ngưỡng Thanh đồng

 

Đặng Hoành Loan

Khái luận về hát Xoan

 

Phạm Văn Ánh

Núi Tản Viên và Tản Viên sơn thánh qua thư tịch cổ

 

Tôn Thất Hướng

Lịch sử hình thành, phát triển không gian văn hóa cồng chiêng các tộc thiểu số Quảng Nam

 

Trọng Nguyên

Đôi nét về sử thi Tây Nguyên - huyền thoại và hiện thực

 

Trần Nguyễn Khánh Phong

Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào các tộc người thiểu số ở Thừa Thiên Huế

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

Nguyễn Thức

Về bước đi của con rồng Việt

 

Lê Đình Phụng

Tìm hiểu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ở miền Trung Việt Nam

 

Hoàng Minh Tường

Dấu ấn văn hóa Champa - duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam - trên đất Thanh Hóa

 

Trần Đình Tuấn

Về hình tượng con người trên phù điêu trang trí thuộc di sản văn hóa Việt

 

Vũ Hoa Ngọc

Nhìn lại vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong khu phố cổ Hà Nội

 

Thế Quân - Nguyễn Đạt

Vài nét về đình và chùa Hội Xá (quận Long Biên - Hà Nội)

 

VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

                                            

Nguyễn Duy Thiệu

Tập tục thờ phụng tổ tiên của người Lào trong dịp tết Bun Pi Mày

 

Vân Ngọc

Lễ hội ánh sáng Diwali - Tết của người Ấn Độ

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Phạm Khánh Trang

Giới thiệu sách: “Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả Léopold Cadière”

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website