Thư chúc mừng năm mới 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh

 

LÝ LUẬN CHUNG

 

Nguyễn Thế Hùng

Công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

 

Đặng Văn Bài

Bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững nhìn từ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

 

Nguyễn Đức Tăng - Dương Bích Hạnh

Một số khuyến nghị về công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam

 

Nguyễn Viết Cường

Vấn đề nghiên cứu, áp dụng quy định quốc tế trong thực tiễn bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở nước ta

 

Nguyễn Hồng Ngọc

Mỹ thuật truyền thống giai đoạn cuối thời quân chủ và một số vấn đề rút ra

 

Nguyễn Kim Dung

Liên kết bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

Nguyễn Thức - Hương Nguyên

Ngày xuân nghĩ về cách bài trí bàn thờ của người Việt

 

Huệ Lâm

Tiếng chuông - tiếng gọi xuân linh

 

Trần Hậu Yên Thế

Sự xuất hiện của những khẩu súng Tây trong mỹ thuật Việt Nam cận đại - xem xét dưới góc độ lịch sử

 

Nguyễn Mạnh Cường

Tượng thần Siva múa Nataraja bằng đồng - một hiện vật quý và độc đáo về văn hóa Chăm được phát hiện ở Lào Cai

 

Nguyễn Minh Khang

Tháp Chămpa thế kỷ IX, X - tỷ lệ kiến trúc và biểu tượng

 

Nguyễn Thị Song Thương

Vài nét về đồ gốm trong văn hóa Óc Eo

 

Ngô Văn Doanh

Bức phù điêu thần Mặt Trời trên cỗ xe thất mã của nghệ thuật Chămpa

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

Phạm Khánh Ngân

Chương trình Ký ức thế giới và các di sản tư liệu đã được UNESCO công nhận ở Việt Nam

 

Nguyễn Khắc Đoài

Việc họ cuối năm - tiếng gọi nguồn cội

 

Nguyễn Bích Thục

Hội xuân trên vùng đất Hàm Rồng

 

Văn Thành Nam

Về hội giao chạ Tam Đường - Vân Đài

 

Võ Thị Hoàng Lan

Lễ hội tẩu mã

 

Trang Thu

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

 

Nguyễn Trọng Nghĩa

Hội làng Rộc

 

Hoàng Minh Tường

Lễ hội đình Cơm Thi ở làng Thanh Đớn

 

Nguyễn Thị Thu - Dương Thị Anh

Katé - lễ và tết của người Chăm ở Ninh Thuận

 

BẢO TÀNG

 

Bùi Kim Đĩnh

Xây dựng sứ mệnh và đề cương bảo tàng

 

VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

 

Ngô Văn Doanh

Hình tượng ngựa thần trong thần thoại Ấn - Âu

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Về bộ tượng Mật tông của chùa Toji (Nhật Bản)

 

Phạm Khánh Trang

Hahoe Byolshin Gut - nghệ thuật múa mặt nạ dân gian của Hàn Quốc

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

Phạm Khánh Trang

“Truyền thống Việt Nam qua di sản văn hóa - nhận thức, khám phá và bảo tồn”

 

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website