Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

Thư chúc Tết

 

Ban Chấp hành Trung ương

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

 

Ban Tuyên giáo Trung ương

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015

 

Nguyễn Thế Hùng

Công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

 

LÝ LUẬN CHUNG

 

Nguyễn Quốc Hùng

Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

 

Từ Thị Loan

Giá trị và sức sống của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

 

Nguyễn Văn Phong

Về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

Nguyễn Đức Long

Quần thể danh thắng Tràng An - hành trình trở thành di sản thế giới

 

Đoàn Bá Cử

Suy nghĩ đầu xuân về bảo tồn vốn văn hóa trong tu bổ di tích

 

Đặng Văn Bài

Góp bàn về quy hoạch phát triển thành phố Điện Biên từ góc nhìn di sản văn hóa

 

Nguyễn Đạt Thức

Góp bàn về niên đại hai pho tượng trong đền Quán Thánh

 

Hoàng Minh Tường

Bè mảng Sầm Sơn - di sản văn hóa vượt thời gian

 

Nguyễn Đình Chiến

Cổ ngọc thời Lê - Nguyễn lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

 

Phan Thanh Hải

Ngọ môn - biểu tượng vĩnh hằng của Cố đô Huế

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

Huệ Lâm

Cảm xúc tâm linh đầu xuân

 

Võ Hoàng Lan

Mặt trăng trong di sản văn hóa của cư dân vùng biển

 

Nguyễn Thu Hường

Lễ hội đền Trần Nam Định được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 

Nguyễn Trọng Nghĩa

Múa Tung tung - Yaya trong lễ hội của người Cơtu

 

Đặng Hoành Loan

Ví - Dặm Nghệ Tĩnh xưa và nay

 

BẢO TÀNG

 

Nguyễn Duy Thiệu

Năm 2014, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hấp dẫn khách tham quan thứ 4 châu Á và thứ nhất Việt Nam (Qua đánh giá của TripAdvisor)

 

Phạm Quốc Quân

Bảo tàng và khách tham quan - nhìn từ người ngoài cuộc

 

Nguyễn Văn Đoàn

Bảo tàng Lịch sử quốc gia với việc nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa Đông Sơn

 

Nguyễn Hải Ninh

Vai trò của “truyền thông sử dụng mạng xã hội” trong hoạt động của bảo tàng

 

DI SẢN VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

 

Bùi Thị Ánh Vân

Thiệp tết Nengajō - nét đẹp trong văn hóa Nhật

 

Phạm Khánh Trang

Quần thể tu viện Phật giáo Bulguksa và hang Phật Seokguram - miền đất Phật linh thiêng của Hàn Quốc

 

Nguyễn Thị Hường

Vài cảm nhận từ một số hoạt động của Bảo tàng Lorrain (Nancy, Pháp)

 

Nguyễn Thị Thu Hường

Kinh nghiệm bảo tồn di sản của làng dệt Yuki, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website