Ngày 19 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Bảo vật quốc gia

TT

Tên hiện vật

Quyết định

Nơi lưu giữ

1

Trống đồng Ngọc Lũ

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

2

Trống đồng Hoàng Hạ

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

3

Thạp đồng Đào Thịnh

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

4

Tượng đồng hai người cõng nhau thổi khèn

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

5

Cây đèn đồng hình người quỳ

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

6

Trống đồng Cảnh Thịnh

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

7

Ấn đồng “Môn Hạ Sảnh ấn”

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

8

Bình gốm hoa lam vẽ Thiên Nga

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

9

Cuốn “Đường Kách mệnh”

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

10

Tác phẩm “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

11

Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

12

Bản thảo “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Hồ Chí Minh

13

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng

14

Tượng Phật Đồng Dương

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

15

Tượng Nữ Thần Devi (Hương Quế)

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

16

Tượng Thần Vishnu

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

17

Tượng Phật Lợi Mỹ

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

18

Tượng Thần Surya

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

19

Tượng Bồ tát Tara

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng

20

Đài thờ Mỹ Sơn E1

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng

21

Đài thờ Trà Kiệu

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng

22

Tượng Phật A Di Đà

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

23

Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

24

Bộ Cửu vị thần công

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

25

Bộ Cửu đỉnh

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thuộc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế

26

Pháo cao xạ 37mm

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Phòng không - Không quân

27

Máy bay Mic 21 F96, số hiệu 5121

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

28

Sổ trực ban “Chiến dịch Hồ Chí Minh”

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Quân khu 7

29

Xe tăng T54B, số hiệu 843

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

30

Xe tăng T59, số hiệu 390

1426 /QĐ-TTg

Ngày 01/12/2012

Bảo tàng Tăng thiết giáp

31

Trống đồng Đền Hùng

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

32

Trống đồng Cẩm Giang I

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

33

Mộ thuyền Việt Khê

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

34

Thạp đồng Hợp Minh

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Yên Bái

35

Bộ khóa đai lưng bằng đồng

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

36

Kiếm ngắn Núi Nưa

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

37

Bia “Xá Lợi Tháp Minh”

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

38

Bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

39

Bia Sùng Thiện Diên Linh

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Long Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

40

Bia chùa Sùng Khánh

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Sùng Khánh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

41

Bia Vĩnh Lăng Lam Kinh

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

42

Chuông chùa Bình Lâm

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Bình Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

43

Chuông chùa Vân Bản

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

44

Đại hồng chung chùa Thiên Mụ

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Thiên Mụ,  thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

45

Rồng đá (Xà thần)

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Đền thờ Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

46

Tượng Phật A Di Đà

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Ngô Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

47

Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

48

Ba pho tượng Tam Thế

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Chùa Linh Ứng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

49

Tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

50

Bộ chân đèn và lư hương gốm men

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Nam Định

51

Vạc đồng

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

52

Súng thần công

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

53

Bia Võ Cạnh

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

54

Tượng Avalokitesvara

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

55

Tượng Avalokitesvara

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

56

Tượng động vật Dốc Chùa

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Bình Dương

57

Tượng Phật Bình Hòa

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

58

Tượng Phật Sa Đéc

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

59

Tượng Thần Visnu

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp

60

Tượng Thần Visnu 

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Long An

61

Tượng Nữ Thần Durga

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

62

Tượng Avalokitesvara

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

63

Bộ sưu tập hiện vật vàng

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng tỉnh Long An

64

Tranh “Vườn Xuân Trung Nam Bắc”

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

65

Tranh “Hai thiếu nữ và em bé”

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

66

Tranh “Em Thúy”

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

67

Tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ”

2599/QĐ-TTg

Ngày 30/12/2013

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

68

Trống đồng Hữu Chung

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng tỉnh Hải Dương

69

Chuông Thanh Mai

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng Hà Nội

70

82 bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội

71

Bia “Khôn Nguyên Chí Đức Chi Bi”

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa

72

Bia Thủy Môn Đình

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

73

Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Đào Xuyên

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Chùa Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

74

Bộ tượng Di Đà Tam Tôn chùa Thầy

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

75

Tượng Phật giáo thời Tây Sơn chùa Tây Phương

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

76

Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần Siva

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam

77

Lan can thành bậc

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng tỉnh Nam Định

78

Máy bay Mic 21 số hiệu 4324

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

79

Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh

53/QĐ-TTg

Ngày 14/01/2015

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

80

Trống đồng Cổ Loa và bộ sưu tập lưỡi cày đồng

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Hà Nội, thành phố Hà Nội

81

Đôi trống đồng Lô lô

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Hà Giang

82

Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Khu di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

83

Tượng Thần Visnu

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp

84

Tượng nữ thần Laksmi

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu

85

Tượng Nữ thần Laksmi

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp

86

Đầu tượng thần Siva

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Quảng Nam

87

Tượng Sadashiva

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu

88

Đầu tượng thần Siva

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu

89

Pho tượng Trấn Vũ

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Di tích đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

90

Bệ thờ Vân Trạch Hòa

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế

91

Phù điêu nữ thần Mahishasuramardini

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định

92

Hương án chùa Khám Lạng

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Chùa Khám Lạng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

93

Bức giá tượng (phù điêu) chạm khắc hình tượng đức Lạc Long Quân và nhân vật về thời kỳ Hùng Vương

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Đình Nội (còn gọi là Đền Lạc Long Quân), thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

94

Mô hình nhà

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng tỉnh Nam Định

95

Bia “Thanh Hư Động”

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

96

Bia điện Nam Giao

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

97

Bia Khiêm Cung Ký

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế

98

Bộ sưu tập vạc đồng thời Chúa Nguyễn

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế

99

Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Giám

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Chùa Giám xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

100

Cây đèn gốm

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Hà Nội

101

Long đình gốm Bát Tràng

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Hà Nội

102

Ấn Sắc mệnh chi bảo 

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

103

Ngai vua triều Nguyễn

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Điện Thái Hòa thuộc di tích Cố đô Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế

104

Áo Tế giao

2382/ QĐ-TTg

Ngày 25/12/2015

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế

105

Ngẫu tượng Linga - Yoni

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh

106

Phù điêu Trà Liên 1

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

107

Phù điêu Trà Liên 2

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

108

Phù điêu Thần Brahama

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định

109

Thống gốm hoa nâu

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

110

Bia “Thanh Mai Viên Thông tháp bi”

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

111

Bia Vua Lê Thái Tổ

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Đền thờ vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

112

Bia “Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi”

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

113

Đôi chuông chùa Đà Quận - còn gọi là chùa Viên Minh

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Khu di tích Chùa Đà Quận - Đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

114

Tượng Thiền sư Vũ Khắc Minh và Tượng Thiền sư Vũ Khắc Trường

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Chùa Đậu, thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

115

Tượng Trấn Vũ đền Quán Thánh

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Đền Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

116

Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Động Ngọ

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Chùa Động Ngọ, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

117

Ấn vàng “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo”

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

118

Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946

2496 /QĐ-TTg

Ngày 22/12/2016

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ

119

Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Nghệ An

120

Muôi có cán hình tượng voi

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Nghệ An

121

Đàn đá Lộc Hòa

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Bình Phước

122

Bộ khuôn đúc Nhơn Thành

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Thành phố Cần Thơ

123

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Nghệ An

124

Phù điêu Phật Chămpa Tây Nguyên

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Gia Lai

125

Tượng Thần Vishnu Gò Thành

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng tỉnh Tiền Giang

126

Cặp tượng chim thần Garuda diệt rắn Tháp Mẫm

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định

127

Bộ tượng 10 linh thú Chùa Phật Tích

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

128

Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu - Luy Lâu

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Chùa Dâu, Chùa Phi Tướng, xã Thanh Khương; Chùa Dàn, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

129

Cột đá chạm rồng chùa Dạm

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

130

Bia “Đại Việt Lam Sơn Dụ Lăng Bi” hay “Bia lăng vua Lê Hiến Tông”

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa

131

Hệ thống bia ma nhai Động Kính Chủ

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Di tích Động Kính Chủ, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

132

Bia “Côn Sơn Tư Phúc tự bi”

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

133

Bia hộp đá Đồi Cốc thời Mạc

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Đền thờ Trạng nguyên Giáp Hải, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

134

Hai cánh cửa chạm rồng Chùa Keo

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

135

Long sàng trước Nghi môn ngoại và trước Bái đường Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

136

Mộc bản Chùa Bổ Đà

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

137

Ngọc tỷ Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

138

Bình phong sơn mài "Thiếu nữ và phong cảnh"

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

139

Tranh "Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc"

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

140

Tranh sơn mài "Gióng"

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

141

Tranh "Thanh niên thành đồng"

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

142

Tàu vận tải quân sự số hiệu HQ671

2089/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2017

Bảo tàng Hải quân

143

Bình gốm Đầu Rằm

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

144

Bộ Sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi

145

Tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi

146

Trống đồng Pha Long

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Lào Cai

147

Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Bình Dương

148

Tượng Phật Nhơn Thành

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng thành phố Cần Thơ

149

Bình gốm Nhơn Thành

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng thành phố Cần Thơ

150

Bộ Linga - Yoni Đá nổi

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh An Giang

151

Tượng Thần Brahma Giồng Xoài

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh An Giang

152

Tượng Thần Vishnu Vũng Liêm

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long

153

Tượng Phật Sơn Thọ - Trà Vinh

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

154

Tượng Uma Dương Lệ

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

155

Tượng Thần Shiva chùa Linh Sơn

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Chùa Linh Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

156

Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Chùa Mễ Sở (Diên Phúc tự), xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

157

Đài thờ Đồng Dương

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng

158

Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

159

Bia “Sùng Thiên tự bi”

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Chùa Dâu (Sùng Thiên tự), xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

160

Tháp gốm men chùa Trò

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc

161

Ấn Tuần phủ Đô tướng quân

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình

162

Kim sách “Đế hệ thi”

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

163

Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

164

Xe ô tô “Quốc tế”

1821/QĐ-TTg

Ngày 24/12/2018

Bảo tàng Hậu Cần

165

Sưu tập nha chương

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

166

Trống đồng Quảng Chính

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng Quảng Ninh

167

Trống đồng Trà Lộc

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Trung tâm quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

168

Linga – Yoni gỗ Nhơn Thành

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng Thành phố Cần Thơ

169

Tượng phật gỗ Giồng Xoài

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng tỉnh An Giang

170

Tượng phật đá Khánh Bình

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng tỉnh An Giang

171

Tượng sư tử đá chùa Hương Lãng

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Chùa Hương Lãng, xã Minh Hải , huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

172

Tượng đôi sư tử đá đền – chùa Bà Tấm

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Chùa Bà Tấm, xã Dương Xá huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

173

Hai tượng hộ pháp chùa Nhạn Sơn

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Chùa Nhạn Sơn, xã Nhơn Hậu thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

174

Tượng mẫu Âu Cơ

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

175

Chuông Nhật Tảo

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

176

Bia “ Cổ Việt thôn Diên Phúc tự minh bi”

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

177

Bia Ma nhai Ngự chế của Vua Lê Thái Tổ

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Vách núi Phia Tém, xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

178

Đại Việt Lam Sơn Kính lăng bi – Bia Lăng Vua Lê Túc Tông

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa

179

Bia “Sùng chỉ bia ký”

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Đền thờ Hà Tông Mục, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

180

Bia “Ngự kiến Thiên Mụ tự”

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

181

Bia Tiến sĩ Văn miếu Bắc Ninh

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Văn miếu Bắc Ninh, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

182

Bộ chóp tháp Champa Linh Thái

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

183

Thống đồng thời Trần

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

184

Mâm bồng gốm men vẽ nhiều màu

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

185

Khám thờ gỗ sơn son thếp vàng

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Đền chùa Bà Tâm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

186

Ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng tỉnh Thái Bình

187

Của võng đình Diềm

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Đình Diềm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

188

Bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

189

Long đao

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Khu di tích tưởng niệm Vương triều Mạc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, tỉnh Thái Bình

190

Ấn “Lương tài hầu chi ấn”

88/QĐ-TTg

Ngày 15/01/2020

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

191

Sưu tập khuôn đúc Cổ Loa

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

192

Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng tỉnh Bình Dương

193

Bộ Linga - Yoni Linh Sơn

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng tỉnh An Giang

194

Bộ sưu tập trang sức vàng Trà Veo 3 và Lâm Thượng

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi

195

Sưu tập đĩa vàng hoa sen Cộng Vũ

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên

196

Trống đồng Kính Hoa

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

thuộc sở hữu tư nhân, thành phố Hà Nội

197

Tượng Ganesha

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng

198

Tượng Gajasimha

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng

199

Tượng nam Thần

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu

200

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Khu Di tích Yên Tử,      xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

201

Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Chùa Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

202

Bộ tượng Phật Tam thế chùa Bút Tháp

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

203

Phù điêu nữ Thần Sarasvati

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng Tổng hợp Bình Định

204

Phù điêu Vua Pô Rômê 

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Di tích tháp Pô Rômê, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

205

Phù điêu Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Chùa Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

206

Bia Hòa Lai

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận

207

Hệ thống thành bậc đá chùa Hương Lãng

2283/QĐ-TTg

Chùa Hương Lãng, xã Minh Hải,    huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

208

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

209

Bình gốm hoa nâu Kinnari

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

210

Bình gốm hoa sen

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

211

Thạp gốm hoa nâu

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

212

Hương án chùa Bút Tháp

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

213

Tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Bút Tháp

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh      Bắc Ninh

214

Cửa võng đình Thổ Hà

2283/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2020

Đình Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

215

Trống đồng Gia Phú

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Lào Cai

216

Thạp đồng Văn hóa Đông Sơn

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

217

Mặt nạ vàng Giồng Lớn

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

218

Sưu tập qua đồng Long Giao

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Đồng Nai

219

Phù điêu Phật Linh Sơn Bắc

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang

220

Nhẫn Nandin Giồng Cát

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang

221

Tượng Thần Vishnu Bình Hòa

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Đồng Nai

222

Sưu tập vàng lá chạm khắc hình voi Gò Thành

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Tiền Giang

223

Đài thờ Mỹ Sơn A10

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

224

Lá đề chim phượng Hoàng thành Thăng Long

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

225

Sưu tập gốm men trắng An Biên

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Sưu tập tư nhân An Biên, thành phố Hải Phòng

226

Phù điêu Thần Hộ pháp Mả Chùa

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Bình Định

227

Thống gốm hoa nâu An Sinh

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

228

Thạp gốm hoa nâu thời Trần

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

229

Bàn thờ Phật bằng đá chùa Xuân Lũng

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Chùa Xuân Lũng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

230

Hai bát sứ ngự dụng Hoàng thành Thăng Long

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

231

Bình gốm men vẽ nhiều màu

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

232

Tháp đất nung đền An Xá

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

233

Cây hương chùa Tứ Kỳ

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

234

Hương án chùa Keo

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

235

Ấn “Hoàng đế Tôn thân chi bảo”

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

236

Mộc bản sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh”

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

237

Bộ sưu tập bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam của Họa sĩ Bùi Trang Chước

2198/QĐ-TTg

Ngày 25/12/2021

Trung tâm  Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ

Liên kết website