Ngày 20 tháng 5 năm 2024
Liên kết website

Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

1

Âm nhạc cung đình Việt Nam – Nhã
nhạc (Triều Nguyễn)

2003

Tình Thừa Thiên Huế

2

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

2005

 

3

Quan họ Bắc Ninh

2009

Tỉnh Bắc Ninh

4

Hội Gióng (Đền Phù Đổng và đền Sóc)

2010

TP Hà Nội

5

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

2012

Tỉnh Phú Thọ

6

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ

2013

 

7

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

2014

 Tỉnh Nghệ An 

  Tỉnh Hà Tĩnh

8

Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam,
Campuchia, Hàn Quốc và Philippin

2015

 

9

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

2016

 

10

Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam

2017

 

11

Hát xoan Phú Thọ

2017

Tỉnh Phú Thọ

12

Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái

2019

 

13

Nghệ thuật Xòe Thái

2021

 

Liên kết website