Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Bia "Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh"

Bia "Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh" hiện lưu giữ tại chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, được công nhận là Bảo vật quốc gia tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chất liệu: Đá xanh nguyên khối

- Niên đại: Thời Lý - Trần

Bia có 02 mặt, còn nguyên dạng về hình dáng, kích thước rộng 83cm, cao 142cm, dầy 16cm. Trán bia chạm đôi chim phượng chầu vào hàng chữ "Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh". Chữ đề trên trán bia mặt trước được viết theo lối Khải, mặt sau được viết theo lối Tiểu triện. Mỗi loại diềm được trang trí hoa văn khác nhau. Nội dung văn bia được khắc kín hai lòng bia và sườn trái bia. Mặt bia không có vạch chia hàng, không có dấu vết đục khắc lại. Đế bia hình rùa mới làm bằng xi măng. Rùa đội bia dài 142cm, rộng 110cm, dầy 16cm.

Bia Diên Phúc là một trong 18 tác phẩm di văn kim thạch được Lê Quý Đôn ghi chép trong Kiến Văn Tiểu Lục. Một số chi tiết trang trí trên bia có sự khác biệt so với các tấm bia đá cùng thời, có hình thức thể hiện độc đáo, phong cách các mẫu trang trí trên bia có phần tự do hơn. Chim phượng ở mặt trước không hoàn giống chim phượng ở mặt sau về tư thế và chi tiết; hoa sen ở mặt trước và mặt sau cũng có phần khác nhau. Hoa văn có xu hướng giản đơn hơn, nhưng lại có nét mới trong cách thể hiện chim phượng, lá đề, ngọn sóng,…

 

                                                          Thúy Hà

 (Theo hồ sơ tư liệu, Cục Di sản văn hóa)

Liên kết website