Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Hiệp hội Bảo tàng quốc tế - ICOM thông qua định nghĩa mới về “bảo tàng”

Ngày 24/8/2022, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng ICOM lần thứ 26 diễn ra tại Praha, ICOM đã thông qua định nghĩa mới về “bảo tàng”. Định nghĩa mới này được lựa chọn, thảo luận, biên tập từ hàng trăm đề xuất định nghĩa về “bảo tàng” từ 126 Ủy ban ICOM quốc gia đề xuất từ năm 2019. Với tỷ lệ đồng thuận đa số - 92.41% đồng ý (487 phiếu), 4.36% không đồng ý (23 phiếu), không ý kiến 3,23% (17 phiếu), ICOM đã thông qua định nghĩa mới về “bảo tàng”, tạm dịch như sau:

“Bảo tàng là một tổ chức không vì lợi nhuận, hoạt động lâu dài, phục vụ xã hội thông qua nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, diễn giải và trưng bày di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Mở cửa cho công chúng, dễ tiếp cận và bao trùm, bảo tàng thúc đẩy sự đa dạng và bền vững. Bảo tàng hoạt động và thực hiện truyền thông theo đạo đức, một cách chuyên nghiệp, với sự tham gia của cộng đồng, đem lại những trải nghiệm đa dạng cho giáo dục, tư duy và chia sẻ kiến thức.”[1]

Định nghĩa mới này phù hợp với những thay đổi lớn về vai trò của bảo tàng hiện nay, thừa nhận tầm quan trọng của tính toàn diện, sự tham gia của cộng đồng và tính bền vững. Trong thời gian tới, Chủ tịch và Ban điều hành ICOM sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để thông qua chính thức định nghĩa mới về “bảo tàng”.

ICOM Việt Nam, với vai trò thành viên Uỷ ban Cố vấn, sẽ thực hiện các quy định của Quy chế Hoạt động ICOM về chuyển ngữ định nghĩa mới về “bảo tàng” của ICOM sang tiếng Việt. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm chuyển tải, giới thiệu và định hướng các hoạt động của bảo tàng Việt Nam phù hợp với quan điểm mới của định nghĩa mới./.

Hải Ninh

 

[1] Nguyên gốc tiếng Anh:

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing”.

 

Liên kết website