Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Hội nghị - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2022 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế - xã hội”

Từ ngày 15/11/2002, Cục Di sản văn hóa tổ chức khai mạc Hội nghị - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2022 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế - xã hội” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị - Tập huấn và Hội thảo có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng 260 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, phòng Di sản văn hóa, Quản lý văn hóa/Nghiệp vụ văn hóa, các Bảo tàng, Ban/Trung tâm quản lý di tích, Khu di sản thế giới trên toàn quốc và chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí...

Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa tại các địa phương; phổ biến chính sách, tiếp cận công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa từ góc nhìn tổng thể và liên ngành..., đi sâu về một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn và đề xuất giải pháp tháo giỡ, như: việc đầu tư cho di sản văn hóa hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh; công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; hoạt động kiểm kê, xếp hạng, ghi danh di sản và vấn đề bảo vệ, phát huy giá trị sau khi di sản được ghi danh; vấn đề áp dụng các quy định về bảo vệ môi trường trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng; vấn đề phân cấp trong quản lý di sản văn hóa; vấn đề hồi hương cổ vật...

Trong khôn khổ của Chương trình, các đại biểu được tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại một số di tích tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, như Di tích Dinh Độc Lập, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng...

Hội nghị - Tập huấn và Hội thảo ngành Di sản văn hóa thường niên đã thực sự mang lại những thông tin hữu ích, cập nhật và là nơi các đồng nghiệp có thể chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam. Bên cạnh đó, những kết quả thu được từ Hội nghị - Tập huấn và Hội thảo năm nay sẽ là căn cứ và cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất, hoàn thiện chính sách về di sản văn hóa trong thời gian tới./.

Toàn cảnh Hội nghị - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2022 và

Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế - xã hội” - Ảnh: Cảnh Toàn

N.T

Liên kết website