Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Kế hoạch tổ chức Kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003

Tháng 6/2022, Văn phòng Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã chấp thuận đề xuất của Maroc về việc đăng cai tổ chức Kỳ họp lần thứ 17 (sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 03/12/2022) của Ủy ban tại Rabat, Maroc.

Ông Samir Addahre được bầu làm Chủ tịch, Kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Phó Chủ tịch là đại diện các nước Thụy Sĩ, Séc, Panama, Hàn Quốc và Botswana, ông Ramiro Maurice Silva Rivera - đại diện người Peru là báo cáo viên.

Theo dự kiến Chương trình họp này, Ủy ban sẽ xem xét 58 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 46 hồ sơ đề nghị ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 5 hồ sơ đề nghị ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, 5 hồ sơ đề nghị ghi danh vào Danh mục các thực hành bảo vệ tốt, 2 hồ sơ đề nghị hỗ trợ quốc tế từ Quỹ Di sản văn hóa phi vật thể. Năm 2022, Việt Nam có di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm sẽ được Ủy ban xem xét để ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Vậy là sau 2 năm liên tiếp áp dụng phương thức họp trực tuyến do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2, cộng đồng di sản văn hóa phi vật thể có thể họp toàn thể tại Rabat vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 tới./.

Dương Anh

(Theo website Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO)

Liên kết website