Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 11/01/2022, Cục Di sản văn hóa có Công văn số 21/DSVH-QLBT&TTTL gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành về việc Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường tổ chức các hình thức tuyên truyền và tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh căn cứ thực tế không gian trưng bày, tham quan (trong nhà, ngoài trời) bố trí đón tiếp, phân luồng, hướng dẫn tham quan, tính toán số lượng khách tham quan tối đa trong một thời điểm phù hợp với yêu cầu giãn cách tối thiểu theo quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của từng địa phương. Tăng cường các hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, giáo dục lịch sử, truyền thống và duy trì ổn định các dịch vụ của bảo tàng và di tích, phục vụ tốt khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động; đảm bảo bình ổn giá và chất lượng các dịch vụ phục vụ nhân dân tại di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Ngăn chặn kịp thời các hoạt động, dịch vụ trái phép trong di tích và hoạt động lợi dụng lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi, làm mất trật tự an toàn xã hội.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng trong di tích phù hợp với truyền thống, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong việc đốt vàng mã tại di tích.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp hiện vật, tài sản tại bảo tàng, di tích, bảo đảm giữ gìn tuyệt đối an toàn cho khách tham quan./.

 (Tham khảo tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Di sản văn hóa www.dsvh.gov.vn, mục “Phòng chống rủi ro”)./.

 

Đỗ Hằng

Liên kết website