Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề cử di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) đã có thông báo cho việc nộp các hồ sơ đề cử ghi danh Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các hồ sơ đề cử phải được gửi tới hòm thư MOWCAPinfo@gmail.com trước ngày 15/6/2022 để Ủy ban xem xét và đánh giá.

Mỗi quốc gia thành viên sẽ được đề cử tối đa 03 hồ sơ/1 chu kỳ đăng ký. Trên cơ sở đó, các cơ quan/tổ chức/cá nhân cần tập trung thu thập thông tin quan trọng và có giá trị của hồ sơ để cập nhật đúng Biểu mẫu đề cử (MOWCAP nomination form) sửa đổi và quy trình đăng ký đã được thông báo tại trang thông tin của MOWCAP (MOWCAP website).

 Quy trình đăng ký và biểu mẫu đề cử ghi danh di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương được sửa đổi gần đây nhất vào năm 2018. Việc hoàn thiện các hồ sơ lần này giúp cho các tài liệu hướng dẫn của MOWCAP tương thích với các tài liệu đề cử quốc tế phù hợp xu hướng phát triển nhằm đáp ứng kết quả đánh giá toàn diện của các hồ sơ đề cử cho Chương trình Ký ức thế giới. Đặc biệt, lưu ý đối với các cơ quan/tổ chức/cá nhân khi xây dựng hồ sơ đề cử lưu ý các phần D (danh sách các loại tài liệu không được đề cử) và phần E (các tiêu chí về giá trị của hồ sơ đề cử)./.

Nguồn: http://en.unesco.kz/call-for-nominations-to-the-mowcap-register-2022

Khánh Ngân

Liên kết website