Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bảo tàng tỉnh Hòa Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng ngày 31/01/2018, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong giai đoạn 5 năm (2012 - 2016), Bảo tàng tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận:

- Tổ chức 14 cuộc trưng bày chuyên đề và trưng bày lưu động phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, tiêu biểu như: trưng bày lưu động tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong (năm 2014), tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi (năm 2015), tại huyện Lương Sơn (năm 2016); trưng bày chuyên đề tại trụ sở: Nghề dệt của Dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình, Âm vang đoàn quân không mọc tóc, "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý",  85 năm Văn hóa Hòa Bình

- Sưu tầm được nhiều hiện vật và sưu tập hiện vật có giá trị cao như: sưu tập tiền xu cổ gồm 5733 đồng; sưu tập vỏ đạn trong chiến dịch Hòa Bình; tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật cho Bảo tàng; bổ sung lý lịch, phiếu hiện vật bảo tàng theo quy định; tổng kiểm kê hiện vật định kỳ trong năm, thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng hiện vật, 100% hiện vật trong kho đư­ợc bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Hoàn thiện 14 hồ sơ khoa học về di tích trình các cấp ra quyết định xếp hạng, trong đó có 03 di tích cấp quốc gia, 11 di tích cấp tỉnh; tu bổ, tôn tạo 04 di tích; Tu Lý - Hiền Lương (huyện Đà Bắc), hang Chiều (thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu), Đền và miếu Trung Báo (huyện Lương Sơn), thắng cảnh động Nam Sơn (huyện Tân Lạc).

Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình đã hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà sưu tập tư nhân, các phòng truyền thống, bảo tàng ngoài công lập, ban quản lý di tích trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, giới thiệu giá trị di sản văn hóa địa phương cho các đoàn khách, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh; tiến hành điều tra, khảo sát các lễ hội, di tích trình các cấp cho chủ trương phục dựng và bảo tồn; thực hiện các đề tài khoa học, tham gia tham luận tại các hội thảo khoa học về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh.

Với những thành tích đạt đ­ược trong giai đoạn này, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, năm 2017 Bảo tàng tỉnh Hòa Bình đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (tại Quyết định số 1344/QĐ-CTN, ngày 11/7/2017). Đây là niềm tự hào, là động lực cho tập thể đơn vị Bảo tàng tỉnh Hòa Bình phấn đấu hơn nữa trên con đường sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa./.

 

Liên kết website