Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Liên kết website

Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

23-01-2019 11-07

TT

Tên di sản

Quyết định

Loại hình

Tỉnh/Thành phố

1

Lượn Cọi của người Tày

446/QĐ-BVHTTDL

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Tỉnh Bắc Kạn

2

Nghề rèn của người Nùng An

446/QĐ-BVHTTDL

Nghề thủ công truyền thống

Tỉnh Cao Bằng

3

Hò Cần Thơ

446/QĐ-BVHTTDL

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Thành phố Cần Thơ

4

Mền Loóng Phạt Ái (Tết Hoa mào gà) của người Cống

446/QĐ-BVHTTDL

Lễ hội truyền thống

Tỉnh Điện Biên

5

Lễ Gạ Ma Thú (Cúng bản) của người Hà Nhì

446/QĐ-BVHTTDL

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Tỉnh Điện Biên

6

Lễ hội Chùa Bà Đanh 

446/QĐ-BVHTTDL

Lễ hội truyền thống

Tỉnh Hà Nam

7

Hát Dậm Quyển Sơn

446/QĐ-BVHTTDL

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Tỉnh Hà Nam

8

Lễ hội Làng Triều Khúc

446/QĐ-BVHTTDL

Lễ hội truyền thống

Thành phố Hà Nội

9

Nghề cốm Mễ Trì

446/QĐ-BVHTTDL

Nghề thủ công truyền thống

Thành phố Hà Nội

10

Nghi lễ Mo Tham Thát của người Tày

446/QĐ-BVHTTDL

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Tỉnh Lào Cai

11

Nghi lễ Then của người Giáy

446/QĐ-BVHTTDL

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Tỉnh Lào Cai

12

Lễ Cấp sắc của người Dao Quần Chẹt

446/QĐ-BVHTTDL

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Tỉnh Phú Thọ

13

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê

446/QĐ-BVHTTDL

Nghề thủ công truyền thống

Tỉnh Quảng Ngãi

14

Nghệ thuật Rô-băm của người Khmer

446/QĐ-BVHTTDL

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Tỉnh Sóc Trăng

15

Lễ hội Nghinh Ông

446/QĐ-BVHTTDL

Lễ hội truyền thống

Tỉnh Sóc Trăng

16

Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ 

446/QĐ-BVHTTDL

Tri thức dân gian

Tỉnh Tuyên Quang

17

Xường giao duyên của người Mường

446/QĐ-BVHTTDL

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Tỉnh Thanh Hóa

 

 Tổng số

                 17 Di sản

Liên kết website