Ngày 26 tháng 6 năm 2024
Liên kết website

Danh mục Di tích quốc gia

TT

Tên di tích

Quyết định

Địa điểm

1

Địa điểm thành lập và đóng quân của Cục Tổng Thanh tra QĐQGVN (1948 - 1954)

86/QĐ-BVHTTDL

Xã Bảo Cường, Huyện Định Hóa

2

Quần thể đền Cao

601/QĐ-BVHTTDL

X. An Lạc, TX. Chí Linh

3

Thác Thí

615/QĐ-BVHTTDL

TT Việt Quang, Huyện Bắc Quang

4

Địa điểm lưu niệm Cụ Nguyễn Sinh Sắc tại huyện đường Bình Khê

616/QĐ-BVHTTDL

Xã Tây Giang, Huyện Tây Sơn

5

Địa điểm Văn phòng Hội đồng
quốc phòng tối cao (1949)

617/QĐ-BVHTTDL

Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương

6

Đền Gôi Vị

618/QĐ-BVHTTDL

Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương

 

Tổng số

06 di tích

 

Liên kết website