Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Liên kết website

Bảo vật quốc gia

21-01-2019 11-58

TT

Tên hiện vật

Quyết định

Niên đại

Nơi lưu giữ

1

Kim sách “Đế hệ thi”

1921/QĐ-TTg

 

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

2

Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

 

 

Chùa Mễ Sở (Diên Phúc tự), xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

3

Bia “Sùng Thiên tự bi”

 

 

Chùa Sùng Thiên (chùa Dâu), xã Nhật tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

4

Mặt trống đồng Pha Long

 

 

Bảo tàng tỉnh Lào Cai

5

Tháp gốm men chùa Trò

 

 

Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc

6

Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử

 

 

7

Bình gốm Đầu Rằm

 

 

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

8

(Bình gốm Hoàng Tân)

 

 

Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

9

Ấn tuần phủ Đô tướng quân

 

 

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình

10

Tượng Uma Dương Lệ

 

 

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

11

Bộ Sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh

 

 

Bảo tàng Tống hợp Quảng Ngãi

12

Tượng tu sĩ Champa

 

 

Bảo tàng Tống hợp Quảng Ngãi

13

Tượng Thần Shiva ở chùa Linh Sơn (Phật Lồi)

 

 

Chùa Linh Sơn, thôn Hội Thành, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

14

Mộ chum nắp trống đồng Phú Chánh, Bình Dương

 

 

Bảo tàng tỉnh Bình Dương

15

 Tượng Thần Brahma (Tượng Brahma Giồng Xoài)

 

 

Bảo tàng tỉnh An Giang

16

Bộ Linga - Yoni

 

 

Bảo tàng tỉnh An Giang

17

Tượng Phật

 

 

Bảo tàng thành phố Cần Thơ

18

Bình có vòi (Kendi)

 

 

Bảo tàng thành phố Cần Thơ

19

Tượng Thần Vishnu

 

 

Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long

20

Tượng Phật (Tượng Phật Sơn Thọ - Trà Vinh)

 

 

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

21

Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng (Bản kẽm (Cliché))

 

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

22

Đài thờ Đồng Dương 22/.24

 

 

Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng

23

Xe ô tô “Quốc tế”

 

 

Bảo tàng Hậu Cần

 

 

Tổng số

 

 23 hiện vật và nhóm hiện vật

Liên kết website