Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép khai quật khảo cổ tại tỉnh Đắk Nông

Ngày 09/01/2018, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 52/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông khai quật khảo cổ tại địa điểm hang C6.1 và hang C6’, thuộc thôn Nam Tân, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

 

- Thời gian khai quật: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 01/10/2020.

- Diện tích khai quật: 40m2  (hang C6.1: 20m2  ,hang C6’: 20m2    ).

- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Khắc Sử, Cộng tác viên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Đắk Nông và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và phân chia hiện vật theo tỷ lệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thỏa thuận.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.

Liên kết website