Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Tuyên Quang

Ngày 09/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 92/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào dịp Lễ hội Thành Tuyên với sự tham gia của khoảng 30 tỉnh, thành phố.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ động đề xuất, mời các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tham gia trình diễn vào thời điểm Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Thành Tuyên trên cơ sở đồng thuận của các địa phương có di sản; chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

-  Việc trình diễn di sản cần chú trọng tới sự tham gia của nghệ nhân, chế độ đối với các nghệ nhân cần được bảo đảm;

-  Do thời gian, kinh phí,… có hạn nên cần cân nhắc, lựa chọn một số di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn phù hợp với Lễ hội Thành Tuyên;

-  Kinh phí tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bố trí từ ngân sách địa phương và huy động nguồn xã hội hóa, bảo đảm tiết kiệm./.

Liên kết website