Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lập và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhật Tân

Ngày 10/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 116/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc lập và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhật Tân, thuộc xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhật Tân để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn kinh phí xã hội hóa; thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhật Tân, gồm các hạng mục: tu bổ Đại bái, Trung cung và Hậu cung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:

- Chỉ nâng nền đình lên thêm 02 bậc để trở thành tam cấp (không làm 07 bậc và thành bậc rồng như hồ sơ đề xuất vì ảnh hưởng đến các hạng mục khác của di tích); cần nghiên cứu tư liệu, đề xuất thiết kế các tường bao tại 04 góc Đại bái (hoặc xây cao đến đầu kẻ/bẩy, hoặc hạ giải toàn bộ).

- Bổ sung đầy đủ và làm rõ ký hiệu tu bổ trên các bản vẽ; bổ sung căn cứ pháp lý: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa./.

Liên kết website