Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trầm

Ngày 28/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5578/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trầm, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trầm với các hạng mục: tôn tạo nhà Tổ, nhà khách, nhà bếp, nhà tạo soạn, sân vườn, cổng, tường rào và nhà vệ sinh; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Hạng mục nhà Tổ, đã có kìm nóc thì không đắp đấu;

- Không làm chi tiết lá sòi diềm mái các hạng mục nhà khách, nhà bếp và nhà tạo soạn;

- Không làm lan can đá mà nên xây tường hoa chanh có bổ trụ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng chỉnh sửa, hoàn thiện và công khai nội dung Báo cáo với nhân dân để tạo sự đồng thuận, triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./. 

Liên kết website