Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích tháp Mường Bám

Ngày 05/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 61/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích tháp Mường Bám, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích tháp Mường Bám, nội dung: tu bổ tháp chính (tháp mẹ), 01 tháp phụ (tháp con); phục hồi các tháp phụ còn lại; xây dựng cổng chính, cổng phụ, nhà đón tiếp, sân đường, tường rào và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, lưu ý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La một số vấn đề sau:

- Đối với việc tu bổ, phục hồi các tháp: cần tu bổ tháp phụ hiện còn tại đúng vị trí tháp (bản vẽ mặt bằng tu bổ thể hiện tháp này không đúng vị trí hiện trạng); việc phục hồi các tháp phụ còn lại cần dựa trên khảo sát kỹ lưỡng nền móng để đảm bảo chuẩn xác về vị trí, quy mô, số lượng tháp.

- Đối với các hạng mục khác: cần bổ sung tư liệu làm cơ sở thiết kế phục hồi bệ/đài thờ trước tháp chính (tháp mẹ); nhà đón tiếp nên làm có mái, theo dạng mái nhà truyền thống của đồng bào trong khu vực; tường rào xung quanh cần điều chỉnh thấp hơn và thoáng hơn, kết hợp trồng cây xanh để tôn tạo cảnh quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./. 

Liên kết website