Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Thiết kế kỹ thuật tôn tạo, phục hồi di tích Địa đạo Lợi Thuận

Ngày 27/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5577/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thỏa thuận Thiết kế kỹ thuật tôn tạo, phục hồi di tích Địa đạo Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Thiết kế kỹ thuật (thuộc Dự án điều chỉnh) tôn tạo, phục hồi di tích Địa đạo Lợi Thuận, nội dung: tu bổ phục hồi 182m địa đạo, 150m giao thông hào, 04 ụ chiến đấu; tôn tạo nhà chữ Đinh, nhà tranh vách đất; xây dựng nhà trưng bày, cụm điêu khắc, cổng, tường rào, nhà vệ sinh, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật; hồ sơ cần bổ sung phần Thuyết minh thiết kế và tập ảnh màu chụp hiện trạng di tích theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung thiết kế tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Liên kết website