Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Các khái niệm cơ bản về bảo tàng học

Các khái niệm cơ bản về bảo tàng học

Tác giả: André Desvallées & François Mairesse

Người dịch: Nguyễn Thị Thu Hương (Dịch từ bản tiếng Anh)

Chịu trách nhiệm xuất bản: Cục Di sản văn hóa,

Nhà xuất bản: Nhà Xuất bản Văn học

Năm xuất bản: 2021

Tải file sách tại đây 

Liên kết website