Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Liên kết website

Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt XV

Ngày 16/9/2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt XV.

Theo đó, có 07 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt XV, bao gồm:

1.     Lễ hội Đền Đồng Bằng (Xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình);

2.     Lễ hội Đền Thượng (Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai);

3.     Lễ hội Cầu Ngư (Tỉnh Phú Yên);

4.     Tết cá của người Tày (Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang);

5.     Lễ cúng rừng (Mo đổng trư) của người Nùng (Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang);

6.     Hát múa Ải Lao (Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội);

7.     Trò Xuân Phả (Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa);

Như vậy, hiện tại cả nước đã có 174 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

(Tải Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 16/9/2016 tại đây).

Liên kết website