Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Gặp mặt Ngày truyền thống và 60 năm thành lập Cục Di sản văn hóa (1959 - 2019)

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Cục Di sản văn hóa long trọng tổ chức buổi Gặp mặt Ngày truyền thống và 60 năm thành lập Cục Di sản văn hóa tại số 1, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Tới dự buổi Lễ, có TS. Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, đại diện các Cục, Vụ, Sở ban ngành, các bảo tàng, di tích Trung ương và trên địa bàn Hà Nội, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cục Di sản văn hóa.

TS. Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa ôn lại chặng đường 60 xây dựng và phát triển của Cục Di sản văn hóa kể từ khi được thành lập vào năm 1959 đến nay, với những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS. Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những thành quả đã đạt được trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản pháp luật; công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời gian qua, đồng thời, đề nghị Cục tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung vào công tác nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Luật Di sản văn hóa, tham mưu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo cơ chế thuận lợi cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Hai là, tập trung trọng tâm vào công tác tham mưu, tiếp tục nghiên cứu, kiểm kê, xác định giá trị các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu để đề nghị xếp hạng, ghi danh ở trong nước, khu vực và thế giới.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa ở các lĩnh vực vật thể, phi vật thể, bảo tàng, di sản tư liệu, trong việc thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, góp phần giải quyết tốt, hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển du lịch.

Bốn là, tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực di tích, bảo tàng, phi vật thể cho các địa phương.

Năm là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để huy động tối đa sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế về nguồn lực tài chính, bồi dưỡng nhân lực và công nghệ tu bổ di tích, phục vụ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị khoa học - công nghệ hiện đại phục vụ công tác quản lý, hoạt động bảo tồn di tích và trưng bày, giới thiệu tại bảo tàng, di tích; triển khai số hóa dữ liệu về di sản văn hóa.

TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL và TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa  tặng hoa kỷ niệm cho các thế hệ cán bộ công chức đã từng công tác tại Cục Di sản văn hóa. Ảnh: Khánh Trang

Trong khuôn khổ chương trình, TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân và bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 03 tập thể, 05 cán bộ của Cục Di sản văn hóa đã đạt được những thành tích xuất sắc về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời, tặng hoa kỷ niệm cho các thế hệ cán bộ hưu trí của Cục Di sản văn hóa./.

Liên kết website