Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Hội nghị - Hội thảo xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Ngày 13/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Hội nghị - Hội thảo được tổ chức bằng 02 hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 44 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự Hội nghị - Hội thảo, có gần 600 đại biểu, gồm: đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khảo cổ học Việt Nam…; một số đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng, Ban quản lý di tích trên cả nước, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại Hội nghị - Hội thảo đã có 11 tham luận và 11 góp ý trực tiếp, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

1. Hệ thống khái niệm và quy trình nhận diện, ghi danh, xếp hạng di sản văn hóa để tiến hành các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị tổng thể di sản văn hóa;

2. Vấn đề quyền sở hữu và các quyền liên quan tới di sản văn hóa; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan đến di sản văn hóa;

3. Biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa từ hướng tiếp cận tổng thể;

4. Phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

5. Huy động, thu hút tổng thể các nguồn lực xã hội tích cực tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

6. Cơ chế bảo đảm để các quy định pháp luật về di sản văn hóa được thực thi hiệu quả.

Kết luận Hội nghị - Hội thảo, đồng chí Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Soạn thảo Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) đánh giá cao chất lượng các tham luận và ý kiến tâm huyết, thiết thực. mang tính xây dựng từ các đại biểu. Đây sẽ là cơ sở về lý luận, khoa học và thực tiễn để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện quy định trong từng điều, khoản của Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)./.

Phòng QLBT&DSTL

Hội nghị - Hội thảo xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Ảnh Thúy Hà

Hội nghị - Hội thảo xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Ảnh Cao Quý

 

Liên kết website