Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Hội nghị - Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và kỹ thuật chỉnh chiêng năm 2019 tại Đắk Lắk

Từ ngày 06 - 10 tháng 12 năm 2019, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị - Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và kỹ thuật chỉnh chiêng năm 2019.

Tham gia Hội nghị - Tập huấn có báo cáo viên từ Cục Di sản văn hóa, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, hơn 100 cán bộ làm công tác văn hóa từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, cùng sự tham gia giảng dạy của Nghệ nhân ưu tú Ama Loan và các nghệ nhân, nghệ sỹ, người thực hành di sản cồng chiêng của tỉnh Đắk Lắk.

Tại lớp Tập huấnbáo cáo viên đã chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng về: nhận diện và xác định giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; phương pháp, quy trình kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng và hướng dẫn xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại khóa học chỉnh chiêng, 16 học viên là những nghệ nhân, người thực hành cồng chiêng đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đã được Nghệ nhân Ưu tú Ama Loan và Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân trực tiếp truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm về chiêng, diễn xướng chiêng của người Êđê và các kỹ năng, kỹ thuật chỉnh, sửa chiêng.

Hội nghị - Tập huấn là một hoạt động thiết thực hỗ trợ nghệ nhân, người thực hành trong việc dạy và học nhằm liên tục trao truyền di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng như nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý văn hóa địa phương và cộng đồng chủ thể di sản đối với nhiệm vụ bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc./.

Thu Trang

Liên kết website