Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Liên kết website

Hội nghị tọa đàm “Bảo vệ và phát huy giá trị của Lễ hội Đền Đồng Bằng”

Ngày 31/7/2016, tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tọa đàm “Bảo vệ và phát huy giá trị của Lễ hội Đền Đồng Bằng”.

Tham dự Hội nghị có đại diện Hội đồng Thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Cục Di sản văn hóa cùng cộng đồng nhân dân tại địa phương…

Lễ hội Đền Đồng Bằng là lễ hội nổi tiếng vùng châu thổ Bắc Bộ gắn liền với quần thể di tích quốc gia đền Đồng Bằng (thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Lễ hội được tổ chức từ ngày 20 đến 26 tháng Tám Âm lịch hàng năm, nhằm tưởng nhớ công lao của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có công lớn trong việc chiêu dân lập ấp, dựng nước và giữ nước từ buổi sơ khai.

Ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đánh giá cao giá trị về lịch sử, văn hóa và khoa học của lễ hội, đồng thời khẳng định lễ hội là sự kết hợp khá đặc biệt và mang tính tổng hợp cao, đan xen nhiều tín ngưỡng dân gian bản địa, từ tục thờ Thủy thần đến thờ Cha, Mẹ, anh hùng dân tộc và anh hùng văn hóa nhưng không làm mất đi giá trị gốc của lễ hội. Hội nghị đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của di sản, trong đó, vấn đề quản lý thực hành tín ngưỡng đã được các nhà quản lý và cộng đồng địa phương cùng cam kết không để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.

Với những giá trị nổi bật của lễ hội được khẳng định tại Hội nghị này, Hội đồng Thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể sẽ có cơ sở báo cáo, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định đưa di sản Lễ hội Đền Đồng Bằng vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

Liên kết website