Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Hội thảo, tọa đàm “Văn hóa ứng xử trong lễ hội”

Sáng ngày 26/10/2016, tại thành phố Việt Trì, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo, tọa đàm “Văn hóa ứng xử trong lễ hội”.

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Nội vụ, một số Cục, Vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao: Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Tuyên Quang, Lào Cai, Hải Dương, Bắc Ninh… các nhà khoa học cùng phóng viên báo chí.

Với 28 bài tham luận,  Hội thảo đã đề cập đến thực trạng lễ hội tại các địa phương trên cả nước, như: sự bất cập trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội; tình trạng thương mại hóa, biến tướng không phù hợp với thuần phong mĩ tục của dân tộc; việc quản lý và sử dụng tiền công đức.... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổ chức, quản lý lễ hội tại địa phương mình, đồng thời, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để các cơ quan có thẩm quyền xây dựng được cơ chế, chính sách phù hợp nhẳm đưa hoạt động lễ hội trở về đúng bản chất thực sự là môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, kế thừa được những giá trị nhân văn của cha ông để lại, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa  của mỗi dân tộc, vùng miền…

Kết quả của Hội thảo, tọa đàm đã đưa ra thông tin đa chiều cho các cơ quan quản lý văn hóa tổng hợp, tham mưu, xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật để công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đi vào nề nếp theo chủ trương đường lối, chính sách pháp luật về văn hóa của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc./.

Liên kết website