Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Hội thảo “Chia sẻ kết quả thực hiện và phản hồi về thực tế áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai với di sản văn hóa”

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tháng 7/2019, Cục Di sản văn hóa đã phối hợp với Văn phòng Đại diện UNESCO tại Hà Nội, Trung tâm Quốc tế về nghiên cứu bảo tồn và bảo quản các tài sản văn hóa (ICCROM) tổ chức Tập huấn “Giảm thiểu rủi ro thiên tai với di sản văn hóa” tại Hà Nội. Trên cơ sở kết quả của đợt Tập huấn này, ngày 14/11/2019, Cục Di sản văn hóa tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đại diện UNESCO tại Hà Nội tổ chức Hội thảo Chia sẻ kết quả thực hiện và phản hồi về thực tế áp dụng... nhằm tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại các di sản thế giới và các địa phương.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và đại diện các Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới, bảo tàng, thư viện...

 

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm: Ảnh: Tác giả

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm: Ảnh: Tác giả

 

Tại Hội thảo, Bộ công cụ đánh giá quản lý du khách và ứng dụng trong lập kế hoạch quản lý du khách và để bảo vệ các giá trị di sản đã được giới thiệu với các đại biểu. Đây là bộ câu hỏi điều tra, khảo sát về di sản thế giới đang được Trung tâm Di sản thế giới xây dựng nhằm đánh giá một cách toàn diện, khoa học và hệ thống các vấn đề liên quan đến di sản thế giới.

Thông qua việc tìm hiểu Bộ công cụ này, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận nhằm xây dựng những tiêu chí báo cáo phù hợp với di sản của Việt Nam, đồng thời, xác lập biểu mẫu báo cáo định kỳ của các di sản thế giới theo quy định của Nghị định số 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý di sản thế giới và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam và Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới 1972.

Liên kết website