Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Hội thảo chuyên gia 2019 Xây dựng mạng lưới di sản văn hóa phi vật thể biển với chủ đề “Truyền thống biển: thực hành và tín ngưỡng”

Từ ngày 21/11 - 22/11, tại thành phố Hội An, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An đã phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) đồng tổ chức Hội thảo chuyên gia 2019 Xây dựng mạng lưới di sản văn hóa phi vật thể biển với chủ đề “Truyền thống biển: thực hành và tín ngưỡng”.

Tham dự Hội thảo có đại biểu của Cục Di sản văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam và đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cùng hơn 50 học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

 

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Tác giả

Xuất phát từ những đặc tính, tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể và của biển với đời sống của con người, Hội thảo vừa là tiền đề, vừa là cơ sở cần thiết cho việc xây dựng hệ thống mạng lưới bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể biển. Với 41 tham luận của các học giả trong nước và quốc tế, được trình bày, thảo luận tại phiên toàn thể, cùng 4 phiên chuyên đề, Hội thảo đã tập trung nhận diện về di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến biển, như: tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức dân gian. Tại Hội thảo, các nhà khoa học cũng góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng của các điều kiện hàng hải, kinh nghiệm của con người và các tri thức truyền thống về biển, về hàng hải thông qua trao đổi, thảo luận quanh kết quả nghiên cứu mới nhất về thực hành và tín ngưỡng truyền thống gắn với biển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hội thảo đã cung cấp một lượng lớn thông tin khoa học có giá trị về nghi thức, nghi lễ và thực hành truyền thống biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó, cùng tìm kiếm và đề xuất các giải pháp bảo vệ phù hợp.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài nước gặp gỡ và kết nối, mở rộng quan hệ trong nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể gắn với biển; đề xuất định hướng bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với biển ở Việt Nam nói riêng, các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung, qua đó, hình thành mạng lưới liên kết, hợp tác nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể giữa các cơ quan, các nhà khoa học trong thời gian tới./.

Liên kết website