Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Hội thảo đầu tiên về Tài liệu kỹ thuật số thuộc dự án “Dive into the Heritage” cho Di sản Thế giới ở khu vực Ả Rập

Từ ngày 11 đến ngày 17/3/2023, UNESCO tổ chức Hội thảo đầu tiên về Tài liệu kỹ thuật số thuộc dự án “Đi sâu vào di sản” cho Di sản Thế giới ở khu vực Ả Rập.

Đi sâu vào Di sản là một dự án được Bộ Văn hóa ở Ả Rập Xê Út hỗ trợ nhằm mục đích tạo ra một nền tảng trực tuyến để trình bày dữ liệu kỹ thuật số về các Di sản Thế giới và di sản phi vật thể liên quan của UNESCO ở khu vực Ả Rập. Dự án đã trải qua một cuộc khảo sát trong khu vực, làm bản sao và lập bản đồ dữ liệu kỹ thuật số ở Ả Rập, nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao năng lực của giới trẻ và các chuyên viên trong lĩnh vực tài liệu di sản kỹ thuật số, cũng như trong quy trình làm việc và xử lý dữ liệu kỹ thuật số.

Nhằm đạt được mục tiêu này, UNESCO đang hợp tác với các đối tác ở khu vực Ả Rập và các Trung tâm Hạng 2 dưới sự bảo trợ của UNESCO, tổ chức một loạt các hoạt động nâng cao năng lực trong khuôn khổ Chương trình Đi sâu vào Di sản. Hội thảo này diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17/3/2023 về Quản lý Di sản Thế giới và Du lịch bền vững tại Oman, với sự hỗ trợ của Chủ tịch UNESCO tại Đại học Công nghệ Đức ở Muscat, Oman, Trung tâm Di sản Thế giới Khu vực Ả Rập (ARC-WH) cùng Bộ Di sản và Du lịch Oman.

Mục tiêu chính của Hội thảo là nâng cao hiểu biết và kiến thức của các di sản viên, sinh viên và chuyên gia trong việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số mới nhất để xử lý tài liệu về Di sản Thế giới. Tại đây, các nhà quản lý khu vực, chuyên gia và sinh viên từ các quốc gia Ả Rập được tiếp cận  các công cụ kỹ thuật số nhằm tư liệu hóa và mô hình hóa các địa điểm Di sản Thế giới. Họ được giới thiệu kiến thức cơ bản về kỹ năng khảo sát và thu thập dữ liệu, cũng như các phương pháp xử lý dữ liệu cho mô hình 3D của các di sản văn hóa. Hội thảo gồm các bài giảng lý thuyết (khảo sát 3D, chụp ảnh, quét laze) và đi thực nghiệm tại hiện trường Pháo đài Bahla (Nizwa, Oman) - Di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận.

Cuối Hội thảo, những người tham gia sẽ trình bày kết quả của việc thực nghiệm tại hiện trường và xử lý dữ liệu của họ, đồng thời, có thể nắm rõ toàn bộ quy trình và các giai đoạn khác nhau về kỹ thuật số. Những người tham gia Hội thảo được nâng cao kiến thức và kỹ năng tư liệu hóa góp phần vào việc bảo tồn các Di sản Thế giới ở khu vực Ả Rập cũng như việc quảng bá Giá trị Nổi bật Toàn cầu của các di sản này. Dự án 'Đi sâu vào Di sản' là một bước quan trọng hướng tới việc làm cho Di sản Thế giới của UNESCO trở nên dễ tiếp cận hơn bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất hiện có và bảo vệ các di sản này cho thế hệ tương lai của chúng ta./.

Nguồn: https://whc.unesco.org/en/news/2532

Tuyết Chinh (lược dịch)

Liên kết website