Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Liên kết website

Hội thảo khoa học “Lê Hoàn - quê hương và sự nghiệp”

Sáng ngày 06/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Lê Hoàn - quê hương và sự nghiệp”.

Tham dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, các Bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương cùng các nhà khoa học…

 Lê Hoàn sinh năm 941 mất năm 1005, là vị Hoàng đế sáng lập ra nhà Tiền Lê (980 - 1009) hiệu Lê Đại Hành, với sự nghiệp lẫy lừng “phá Tống bình Chiêm”, bình ổn xã hội, xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ quốc gia.

Với 31 bài tham luận và 18 ý kiến phát biểu, Hội thảo tập trung làm rõ hơn những vấn đề về quê hương, sự nghiệp của Lê Hoàn, đồng thời, đưa ra một số giải pháp nhằm quy hoạch, bảo tồn phát huy giá trị của các di tích thờ Lê Hoàn trên đất Hà Nam. 

Kết luận Hội thảo, GS.NGND Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nêu rõ một số vấn đề sau:

- Dựa trên các tư liệu chính sử và tư liệu lưu tại các địa phương, đã minh chứng cụ thể về quê gốc, nơi sinh và dựng nghiệp của Lê Hoàn tại các địa danh tại Bảo Thái (Hà Nam), Thọ Xuân (Thanh Hóa) và Trường Châu (Ninh Bình).

- Những đóng góp, vai trò quan trọng của Lê Hoàn trong công cuộc chống ngoại xâm, xây dựng độc lập tự chủ vững chắc cho dân tộc vào cuối thế kỷ IX - thế kỷ X, như: xây dựng bộ máy nhà nước mang tính dân sự, phân cấp thành các phủ, huyện…ban hành các luật lệ, chú trọng Phật giáo, phát triển kinh tế đặc biệt ưu tiên nông nghiệp, mở các tuyến đường thủy nội địa…

- Khẳng định thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (939 - 1009) là giai đoạn tiền đề mở đầu kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng nền văn minh cho đất nước, củng cố Nhà nước bằng pháp luật, phục hưng dân tộc.

-  Các địa phương và cơ quan chức năng có liên quan cần chú trọng công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với Lê Hoàn tại Hà Nam và trong tổng thể các di tích có liên quan tại Ninh Bình và Thanh Hóa; đồng thời tăng cường việc tuyên truyền, đẩy mạnh công tác giáo dục đối với thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản./.

Liên kết website