Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Liên kết website

Kỳ họp lần thứ 15 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO

Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (gồm 6 phiên họp trực tuyến), với sự tham dự hơn 800 đại biểu đến từ 140 quốc gia, do Jamaica chủ trì và Ban Thư ký UNESCO hỗ trợ từ Paris.

Tại Lễ khai mạc, bà Audrey Azouley - Tổng Giám đốc UNESCO, nhấn mạnh “di sản văn hóa phi vật thể thực sự là một phương tiện hiệu quả để hàn gắn những vết thương trong xã hội chúng ta, thể hiện qua sự hàn gắn các đứt gãy trong kết cấu xã hội cũng như những chia cắt giữa con người với tự nhiên. (…) Di sản văn hóa phi vật thể cũng là một nguồn lực có thể được sử dụng để vượt lên trên vấn đề tranh chấp chính trị, thừa nhận mối liên kết giữa các dân tộc với nhau”. Bà Azoulay kết thúc bài phát biểu “tôn trọng di sản không chỉ là bảo vệ mà còn làm cho các thế hệ tương lai biết đến di sản. Nghĩa là, đảm bảo những người trẻ có thể trở thành chủ thể của di sản, tự hào về di sản và tái sáng tạo di sản”.

Trong khuôn khổ nội dung Kỳ họp này, Ủy ban Liên Chính phủ sẽ xem xét 9 Báo cáo định kỳ di sản được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, 4 hồ sơ đề cử ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, 42 hồ sơ đề cử ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 4 đề xuất ghi danh vào Danh mục các thực hành bảo vệ tốt và 2 đề nghị Hỗ trợ quốc tế./.

 

Dương Anh

Liên kết website