Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Liên kết website

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ và Kế hoạch hành động năm 2016 - 2017 trong lĩnh vực di sản văn hóa

Ngày 08/8/2016, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa và Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc đã thống nhất ký Biên bản ghi nhớ và Kế hoạch hành động năm 2016 - 2017 trong lĩnh vực di sản văn hóa, nhằm đẩy mạnh các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác trên lĩnh vực này giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tham dự Lễ ký, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, đại diện lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cùng các phòng chuyên môn của Cục Di sản văn hóa; về phía Hàn Quốc có ông Kim Daehyun - Vụ trưởng Vụ Phát huy di sản - Tổng Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc và các thành viên.

Theo Biên bản ghi nhớ, trong giai đoạn 2016 - 2021, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực di sản văn hóa, nâng cao sự hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa của hai quốc gia. Kế hoạch hành động năm 2016 - 2017 có hiệu lực ngay từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 31/12/2017. Trong 02 năm, hai bên cùng triển khai thực hiện 05 chương trình, gồm:

- Tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về di sản văn hóa;

- Nâng cao năng lực bảo tồn di sản văn hóa;

- Điều tra và nghiên cứu về di sản văn hóa biển;

- Điều tra, nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể và trao đổi trong lĩnh vực trình diễn, trưng bày;

- Điều tra và nghiên cứu so sánh về di sản văn hóa kiến trúc.

Cũng trong khuôn khổ nội dung làm việc, đoàn Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc trao đổi trực tiếp về một số vấn đề chuyên môn, trong đó, có kế hoạch xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghề sơn mài truyền thống đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau lễ ký, Đoàn tiếp tục chương trình làm việc, nghiên cứu và tham quan di sản văn hóa tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng.

Liên kết website