Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Lễ trao giải Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hoá toàn quốc - lần thứ Nhất

Tối ngày 26/11/2021, tại số 2, Hoa Lư, Hà Nội, Cục Di sản văn hoá phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ Bế mạc và Trao giải của Cuộc thi và Triển lãm ảnh Di sản văn hoá toàn quốc - lần thứ Nhất.

Tới dự lễ Bế mạc và Trao giải, có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương cùng đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.

Triển lãm Cuộc thi ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất - năm 2021 với chủ đề "Di sản văn hóa vật thể" là hoạt động vô cùng ý nghĩa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển con người toàn diện và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian 5 tháng phát động (01/6/2021 - 31/10/2021), dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, các bảo tàng, ban quản lý/trung tâm bảo tồn/khu di tích, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật/Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; Hội Di sản văn hóa Việt Nam; Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên trên toàn quốc gửi tác phẩm dự thi, đặc biệt có nhiều đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Với hơn 1.700 tác phẩm nhiếp ảnh của 204 tác giả, trải qua 3 vòng chấm, chọn của Hội đồng Giám khảo, kết quả có 52 tác phẩm (ảnh bộ và ảnh đơn) vào vòng trưng bày chấm, chọn giải thưởng tại Triển lãm. Kết quả của Cuộc thi và Triển lãm ảnh có 17 giải thưởng  gồm 05 giải thưởng thể loại ảnh bộ và 12 giải thưởng thể loại ảnh đơn.

Các tác giả có tác phẩm đạt giải thể loại ảnh Bộ - Nguồn: Khánh Trang

Tác giả có tác phẩm đạt giải thể loại ảnh đơn. Nguồn: Khánh Trang

Một góc trưng bày của Triển lãm. Nguồn: Khánh Trang

 

Mỗi tác phẩm nhiếp ảnh tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất là một sắc màu tôn vinh giá trị, tiêu biểu về các loại hình di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam (di tích lịch sử - văn hoá, kiến trúc - nghệ thuật, khảo cổ và danh lam thắng cảnh), khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Việt Nam. Qua đây, chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước hội tụ qua những tác phẩm nhiếp ảnh về di sản văn hóa vật thể từ miền núi đến đồng bằng, từ Bắc vào Nam, từ biên giới đất liền đến hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Thành công của Cuộc thi và Triển lãm ảnh góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng tới công chúng trong và ngoài nước, khẳng định sự quan tâm của toàn xã hội đối với bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam./.

Khánh Trang

 

Liên kết website