Ngày 2 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Phê duyệt Kế hoạch trưng bày chuyên đề năm 2018 của 05 bảo tàng, khu di tích thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 5318/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch trưng bày chuyên đề năm 2018 của 05 bảo tàng, khu di tích thuộc Bộ.

 

Theo đó, Kế hoạch trưng bày chuyên đề của 05 bảo tàng, khu di tích trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018, cụ thể như sau:

1. Bảo tàng Hồ Chí Minh có 04 trưng bày chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những tấm gương bình dị mà cao quý; Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước; Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục.

2. Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có 06 trưng bày chuyên đề: Báu vật khảo cổ học Việt Nam; Trưng bày đặc biệt: Đồ gốm sứ phát hiện tại vùng biển Việt Nam; Văn hóa Óc Eo; Văn học - nghệ thuật trong kháng chiến (1946 - 1954);Văn học - nghệ thuật trong kháng chiến (1946 - 1954); Hồ Chí Minh - con người giản dị như chân lý; Trưng bày thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ giao đột xuất.

3. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có 03 trưng bày chuyên đề: Mùa xuân đất nước; Những con người Việt Nam; Điêu khắc Việt Nam hiện đại.

4. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có 09 trưng bày chuyên đề: Người bạn tốt trong gia đình; 50 năm Mậu Thân năm 1968; Học mà chơi, chơi mà học; Âm nhạc dân gian và trải nghiệm sáng tạo; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại cộng đồng, điểm đến và trường học; Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật tại bảo tàng;Mẹ - Con - Thơ - Nhạc, cuộc đời; Triển lãm lưu động phục vụ ngày hội Văn hóa các dân tộc.

5. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có 06 trưng bày chuyên đề: Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946 - Bảo vật quốc gia; 60 năm Di tích Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất; Bác Hồ với ngành hậu cần; Bác Hồ với Lào Cai, Lào Cai với Bác Hồ;Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất./.

Liên kết website