Ngày 17 tháng 9 năm 2021
Liên kết website

Sri Lanka đăng cai tổ chức Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ công ước 2003

Theo tin từ UNESCO, Sri Lanka - Quốc gia thành viên của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đã đề xuất với Văn phòng Ủy ban Liên Chính phủ về việc tổ chức phiên họp từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, tại Colombo.

Ngày 8 tháng 3 năm 2021, Văn phòng Ủy ban đã chấp thuận đề nghị này. Sau đó, 24 thành viên của Ủy ban đã tham gia cuộc tham vấn điện tử và nhất trí bầu ông Punchinilame Meegaswatte - Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Sri Lanka, làm Chủ tịch phiên họp thứ 16.

Từ năm 2008 khi tham gia Công ước 2003 đến nay, Sri Lanka đã thể hiện vai trò tích cực trong việc thực hiện Công ước. Năm 2018, Sri Lanka được bầu làm thành viên của Ủy ban Liên Chính phủ, nhiệm kỳ 4 năm. Cũng trong năm này, di sản Rūkada Nātya, kịch múa rối dây truyền thống ở Sri Lanka đã được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ban Thư ký của Công ước 2003 hi vọng vào tháng 12, các Quốc gia thành viên của Công ước 2003 sẽ hội tụ tại Colombo./.

Nguồn trích: https://ich.unesco.org/en/news/sri-lanka-stands-up-to-host-the-next-session-of-the-committee-in-december-13296

                                                                                                Dương Anh

Liên kết website