Ngày 4 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích năm 2020

Ngày 14/01/2020, Cục Di sản văn hóa có Công văn số 14/DSVH-BT gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích năm 2020.

Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích trên địa bàn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp… đồng thời với việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong dịp Tết Nguyên đán năm Canh Tý - 2020 và sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức, người lao động của bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan (Tham khảo tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục Di sản văn hóa: www.dsvh.gov.vn, mục “Phòng chống rủi ro”).

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc các hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc; tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn cảnh quan, môi trường tại di tích, tổ chức hoạt động dịch vụ, đặt tiền lễ, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định./.

Khắc Đoài

Liên kết website