Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Liên kết website

Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2023 và Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa”

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2023, Cục Di sản văn hóa tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2023 và Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa” tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 2918/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Tham dự Tập huấn và Hội thảo có gần 350 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, phòng Di sản văn hóa/ Quản lý văn hóa, các Bảo tàng, Ban/Trung tâm quản lý di tích, Khu di sản thế giới trên toàn quốc và chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí...

Với gần 20 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và 22 ý kiến từ các địa phương, rất nhiều ý kiến đã được trao đổi, thảo luận, chia sẻ trực tiếp tại diễn đàn từ các đại biểu, đã tập trung thảo luận về những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá và chủ đề chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; hoạt động kiểm kê, xếp hạng, ghi danh di sản và vấn đề bảo vệ, phát huy giá trị sau khi di sản được ghi danh; vấn đề khai thác, sử dụng di sản văn hóa để phục vụ thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa; vấn đề hợp tác công tư trong lĩnh vực di sản văn hóa...

Trong khuôn khổ của Chương trình, các đại biểu được đi khảo sát một số điểm di tích tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và trao đổi trực tiếp về kinh nghiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, qua đó có thêm nhiều thông tin mới phục vụ công tác quản lý.

Tập huấn và Hội thảo ngành Di sản văn hóa được tổ chức thường niên với mục tiêu không ngừng nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo về hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, bám sát tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Bên cạnh đó, những kết quả thu được từ Tập huấn và Hội thảo sẽ là căn cứ và cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất, hoàn thiện chính sách về di sản văn hóa trong thời gian tới./.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

phát biểu tại Tập huấn - Hội thảo. Ảnh: Cao Quý

Toàn cảnh Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2023 và

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa”. Ảnh: Thế Phúc

Ông Trần Hiếu Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

tỉnh Cà Mau, phát biểu tại Tập huấn - Hội thảo. Ảnh: Thế Phúc

DSTL

Liên kết website