Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo di tích Nghĩa trang Hàng Dương

Ngày 29/3/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1188/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo di tích Nghĩa trang Hàng Dương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

         Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo di tích Nghĩa trang Hàng Dương, với nội dung: tôn tạo tượng đài chính (bao gồm cả phần hầm, đường lên…), cảnh quan hồ sen - 08 nhà nghỉ chân - sân đường bê tông; cải tạo 42,497m2 nền đường, 2087m2 nền sân hành lễ, 4797m2 ao sen.

Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Hồ sơ tư liệu, Cục Di sản văn hóa

          Tuy nhiên, hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (thay thế cho Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ).

          Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Liên kết website