Ngày 17 tháng 9 năm 2021
Liên kết website

Tháng hành động Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021, ngày 25/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 1690/BVHTTDL-KHCNMT gửi các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế triển khai tổ chức các hoạt động theo chủ đề và nội dung cụ thể sau:

- Ngày Môi trường thế giới (05/6): “Phục hồi Hệ sinh thái”.

- Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5): “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”.

Nội dung thông tin tài liệu truyền thông về Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: http://www.monre.gov.vn/; https://monremedia.vn/;  http://vea.gov.vn; https://www.cbd.int/biodiversity-day.

*Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm

 

Tuyết Chinh

Liên kết website