Ngày 2 tháng 12 năm 2021
Liên kết website

Thông báo của Cục Di sản văn hóa về tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất

Nhằm khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, Cục Di sản văn hóa tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất, với chủ đề “Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam”, nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, về di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam (di tích lịch sử - văn hoá, kiến trúc - nghệ thuật và danh lam thắng cảnh).

Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn cho cuộc triển lãm và sách ảnh với chủ đề nêu trên, đồng thời đăng tải trên các phương tiện truyền thông và các tài liệu tuyên truyền về hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Kết quả cuộc thi sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng tới công chúng trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên cả nước để Cuộc thi và triển lãm ảnh năm 2021 thành công tốt đẹp.

Thông tin và thể lệ chi tiết về cuộc thi và triển lãm ảnh xem tại đây./.

Liên kết website