Ngày 2 tháng 12 năm 2021
Liên kết website

Thông báo số 02 của Cục Di sản văn hóa về việc gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất

 

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-BVHTTDL ngày 19/5/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thông báo số 01 về việc phát động Cuộc thi và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và để bảo đảm chất lượng tác phẩm, Ban Tổ chức thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất.

Thông tin chi tiết về việc gia hạn xem tại đây./.

Liên kết website