Ngày 17 tháng 9 năm 2021
Liên kết website

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Cục Di sản văn hóa đề nghị các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam; các Ban quản lý di tích - danh lam thắng cảnh; các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn cho du khách đến tham quan bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh với nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tuân thủ đầy đủ các biện pháp chung về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Các bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh mở cửa đón khách tham quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với một số lưu ý như sau:

a) Căn cứ thực tế tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để cung cấp sinh phẩm vệ sinh khử khuẩn, bố trí chỗ rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho khách tham quan theo đúng quy định của ngành y tế; có biện pháp giám sát và nhắc nhở người sử dụng. Đảm bảo có đủ các trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

b) Viên chức, người lao động, khách tham quan phải đeo khẩu trang; thực hiện kiểm tra thân nhiệt khách tham quan trước khi vào bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

c) Thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bề mặt các khu vực trưng bày, khu làm việc và dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế. Đảm bảo mức độ thông thoáng tại khu vực tham quan, trưng bày, bán vé, dịch vụ, thờ cúng. Tổ chức phân luồng, đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, đảm bảo giãn cách an toàn khi tiếp xúc.

d) Căn cứ vào khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, thực hiện truyền thông, khuyến cáo các giải pháp cho khách tham quan và viên chức, người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trên các panô, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh,… cho nhân dân và du khách tại các bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

3. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an ninh, an toàn cho du khách tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

4. Chủ động phương án xử lý tình huống và kịp thời đề xuất các giải pháp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Xem nội dung Công văn tại đây./.

 

Đức Dũng

Liên kết website